Format dd/mm/yyyy
Password must contain a minimum of 9 letters, including upper case and lowercase characters and at least 1 digit.
Rhaid i’ch cyfrinair gynnwys o leiaf 9 llythyren, yn cynnwys priflythrennau a llythrennau bach ac o leiaf un rhif.